Nagyigmánd - Szentmihály

Szentmihály Komárom vármegye egyik legrégebbi települése volt, amely a török hódoltság idején pusztult el. Emlékét Szentmihály-puszta elnevezés őrzi, amely ma Nagyigmánd egyik településrésze.

A Szákszendről Nagyigmándra vezető autóút mellett, a Szentmihályi iskolasor területét éppen elhagyva a közúttól 40m-re nyugatra, egy kis dombocska hirdeti a letűnt korok emlékét. Szentmihály puszta területén járok, ahol évszázadokkal ezelőtt a hasonló elnevezésű falu lehetett.

A mezőgazdasági művelés alatt álló terület standard látványának monotonitását egy fákkal, bokrokkal benőtt kisebb dombocska töri meg.

 

A kis domb átmérője 20-25m a domb platója az északi oldalon enyhén magasabb. Maga a plató enyhén délre lejt.  A dombot nem öleli körbe semmilyen árok vagy sánc… Ha a plató méreteit nézem, nyugodtan lehetne egy Réde Várhelyhez vagy Kocs Tekevárhoz hasonlóan erődített helyszín. De valahogy az ösztönöm azt súgja, hogy ez talán mégsem az… Talán a mezőgazdasági művelés a dombot körbevevő árkot feltölthette, elpusztíthatta…

Az oklevelek, ország leírások és történeti topográfiák Szent-Mihály falut és kis templomát említik. A 19. század első harmadában a kis templom romjai még láthatóak voltak.

Ez a tényt kiválóan alá támasztja az a dr. Dénes Józseftől kapott 1823-as térképrészlet, ahol az általam járt helyszínen még ábrázolják a romot.

Sajnos más információt a helyszínnel kapcsolatban nem találtam. Így megmaradt bennem a bizonytalanság és az egyre növekvő gyanú, ez bizony korántsem várhely.

Elküldtem hát a helyszínen készített felvételeket Dénes Józsefnek kérve az állásfoglalását a kérdésben.

Két teóriát vázolt fel kiváló várkutatónk:

1.      – A korábbi erődítés helyére emelhették a templomot.

2.      – A helyszínen emelt templomot erődíthették valamilyen módon.

 

Én a magam részéről a 2. teóriával tudok azonosulni, mert komolyabb erődítésre utaló nyomot a helyszínen nem találtam.  A források és az adatok is inkább a települést említik, utalva annak templomára.  A két teória helyességét, vagy helytelenségét egy mindenre kiterjedő régészeti kutatás tudná megerősíteni vagy cáfolni.

 

Update: Az Amatőr Várkutatók fóruma nevű facebook csoportban László János a Kuny Domokos múzeum régész-főmúzeológusa reagált a posztomra. Visszajelzésében kifejtette, hogy a tárgyalt dombocska nagy valószínűséggel egy vaskori halom, míg a kis templom nyomai az út túloldalán találhatóak. 

 

 

Források:

Magyarország Történeti földrajza a Hunyadiak korában – Csánki Dezső

Szent-Mihály. Poss. Zenthmyhal, Zenthmihal. (1421: Dl. 11142; 1440–1446: Dl. 13900; 1459: Dl. 15421; 1460: Dl. 15497.) Zenthmihal. (Nemes nevében. 1449: Haz. okmt. V. 242.) Ma Nagy-Igmánd, Csep és Kocs között (Tatától nyd. felé) találunk ily nevű pusztát.

Fényes Elek – Magyaroszág geografiai szótára

Szent-Mihály, puszta, Komárom, most Esztergom vmegyében, Komáromhoz 16/18, Uj-Szőnyhöz 15/18 állomásra Csep, Igmánd, Kocs és Szend közt. Határa 2927 hold mind majorság; vidéke halmos, keleti része jó fekete föld, nyugoti homokos, rajta szépen rendezett tagositott majorságok vannak. A szendi ér mellett szép rétjei vannak, s a rétség szélén egy régi templom romjai láthatók. Van 130 magyar lakosa. Birják a csepi közbirtokosok.

Borovszky Samu - Magyarország Vármegyéi és Városai - Nagyigmánd leírása (Komárom Vármegye települései-1907)

Ide tartoznak Szentmihály és Újpuszta. Szentmihály puszta egyike volt a vármegye legrégibb falvainak. Már 1292-ben villa Schentmihal alakban van említve. 1435-ben, egy okirat nehány lakosát is megismerteti; ezek: Fekete János, Imre diák, Dul István és Zeure István. Ebben az időben már Szent Mihálynak szentelt temploma is szerepel, melynek romjai a közelmultban még láthatók voltak. 1453-ban V. László a Rozgonyiaknak adományozta, és 1511-ben ezt is Tamás érsek kapta. A török világban elpusztult és megszünt falu lenni. Hosszú ideig teljesen kietlen pusztaság volt, azután lassanként, szórványosan ismét települni kezdett és 1715-ben a Mészáros, Molnár és a Fördős családok voltak a birtokosai, az Esterházyakkal együtt.

 

 Köszönet Dénes Józsefnek támogatásáért segítségéért.

 

ifj. Fidrich Tibor

0.025 mp